فرمانده نيروي هوايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: نيروي هوايي سپاه، با به‌روزشدن در زمينه توليدات، فن‌آوري و دانش موشكي‏، با يك فوراني از قدرت روبه‌روست، به حدي كه در ذخيره‌سازي موشك‌هاي بازدارنده با كمبود فضا مواجه شده است.

به گزارش فارس، سردار حسين سلامي فرمانده نيروي هوايي سپاه با بيان اينكه مركز ثقل قدرت در نيروي هوايي سپاه پاسداران بر توان موشكي زمين به زمين استوار است، افزود: اين موضوع قدرت بازدارنده راهبردي نظام را تشكيل مي‌دهد تا بتواند در هر نقطه‌اي از منطقه كه به عنوان نقطه شكل‌گيري يك تهديد تلقي مي‌شود، مورد اصابت قرار دارد.

سلامي ادامه داد: همه اين موشك‌هاي زمين به زمين، چه بالستيك و چه كروز، از توليدات داخلي است و تمامي اجزاء، قطعات و سامانه آن در داخل كشور از سوي سازمان هوافضاي وزارت دفاع و در مرحله بعدي از سوي مركز تحقيقات و جهاد خودكفايي نيروي هوايي سپاه توليد مي‌شود.
وي اظهار داشت: در نيروي هوايي سپاه يك جريان بسيار قدرت‌مندي فن‌آوري و دانش صورت گرفته و ما هم اكنون با فوراني از اين جريان روبه‌رو هستيم. قدرت ما قدرت پيش‌رونده، وسعت‌يابنده و كاملاًَ انبساط‌‌پذير، تصاعدي و رو به جلوست به حدي كه در ذخيره‌سازي موشك‌ها با كمبود فضا مواجه شده‌ايم.

* هيچ قدرت كلاسيكي به تنهايي توانايي پاسخ به موج تهديدات عليه ايران را ندارد

فرمانده نيروي هوايي سپاه با اشاره به قدرت هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، با بيان اينكه مركز ثقل نيروي هوايي ارتش عمدتاً بر جنگنده‌ها و هواپيماها استوار است، گفت: آنان داراي هواپيماهاي دورپرواز، بمب‌برهاي راهبردي، پشتيباني‌هاي نزديك هوايي و هواپيماهاي ترابري‌اند.
سلامي به تهديدات نرم دشمنان اشاره كرد و افزود: تهديدات نرم دشمنان در راستاي تأثيرگذاري بر ذهنيت جامعه، تغيير ذائقه فرهنگي و ازبين‌بردن بنيان‌هاي اعتقادي و هم‌سطح‌كردن جامعه از نظر فرهنگي با پديده جهاني‌شدن فرهنگي كه دنياي غرب مي‌خواهد در جهان ايجاد كند و جهان را از لحاظ طرز تفكر، نوع نگرش، ايدئولوژي و جهان‌بيني يكسان سازد، در حال پيگيري و اقدام است.
وي ادامه داد: آنان معتقدند همه شهروندان قاره‌ها بايد سه خصوصيت مشترك داشته باشند يعني همه ايدئولوژي، جهان‌بيني و نگرش‌شان نسبت به جهان يكسان باشد، همه مصرف‌كننده كالايي يكسان‌بوده و در آن واحد از اطلاعات هماهنگي برخوردار شوند.اين نمادهاي جهاني سازي فرهنگي، اقتصادي و اطلاعاتي است.پديده اي كه امروز ملت بزرگ ايران از خطرات آن آگاه است.
فرمانده نيروي هوايي سپاه اظهار داشت: انقلاب، كشور و نظام ما، ماهيتي دارد كه با هجمه وسيعي از توطئه‌هاي دشمنان با شگردها، ماهيت‌ها، رنگ‌ها، استراتژي‌‌ها، تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي متنوعي روبه‌روست. هيچ قدرت نظامي كلاسيكي به تنهايي قادر نيست به اين طيف متنوع با همه اين اقتضائات، الزامات و تهديدات پاسخ دهد.

* لزوم تهيه ساختار و سازمان‌هاي گسترده براي مقابله با تهديدات

سلامي با بيان اينكه ظرفيت تهديد فراتر از ظرفيت يك نيروي واحد كلاسيك در كشور ماست، خاطرنشان كرد: بنابراين ما بايد براي برخورد با اين تهديدات كه درقالب‌هاي مختلف در جامعه ظهور پيدا مي‌‌كند، ساختارها و سازمان‌هاي گسترده و عميقي داشته باشيم.
وي ادامه داد: ما به سازمان‌هايي احتياج داريم كه انعطاف لازم را در سازماندهي دكترين و تفكر در استراتژي و الگوي رفتار در نوع تركيب‌شدن با محيط اجتماعي داشته باشند؛ به‌گونه‌اي كه بتواند هم به تهديدات امنيتي پاسخ دهند و هم بتوانند در مقابل تهديدات عميق قدرت‌هاي بزرگ كه عمدتاًَ جنگ را به فضاهاي سلاح‌هاي استراتژيك و دوربرد مي‌كشانند، پاسخ دهند و هم بتوانند در مقابل تهاجمات تاكتيكي جواب‌هاي روشن را ارايه دهند.
فرمانده نيروي هوايي سپاه گفت: بنابراين سپاه و ارتش با دو هويت جدا، دو دكترين عملياتي و تاكتيكي مجزا از هم و دو نوع تركيب سازماني متفاوت و دو نوع مولفه قدرت، اما با يك فصل مشترك قدرتمند كه آرمان، آرزو و خصوصيات اعتقادي مشتركي دارند و مي‌توانند در كنار هم‌ديگر هر نوع تهديدي را بر هر ماهيت و حجمي پاسخگو باشند.

* سپاه حلقه بهم پيوسته دشمنان عليه نظام را به هم ريخت

سلامي به كارآمدي سپاه در قبل و بعد از دفاع‌مقدس اشاره كرد و گفت: نوعي هم‌راستايي بين قدرت‌هاي بين‌المللي، قدرت منطقه‌اي و عوامل داخلي به وجود آمده بود تا اركان انقلاب را ازهم پاشيده و نظام را در لحظه تولد خود مجدداًَ برگرداند. سپاه اين حلقه به‌هم پيوسته را به‌هم ريخت. همه دنيا در يك نقطه ايستاده و همه انرژي را هم‌گرا و هم‌سو مي‌كنند تا ايران ناامن و ناآرام باشد. از اول انقلاب تا به امروز هيچ نقطه‌اي از ايران نبوده كه استكبار و قدرت‌هاي بزرگ و عوامل آن‌ها پيوند نخورده و انرژي‌شان را با هم متمركز نكرده باشند.
وي افزود: سپاه اين خاصيت قبض و بسط، انبساط و انقباض را داشت كه چه با سلاح و چه بدون سلاح، چه با سازماندهي و چه بدون سازماندهي، به استقبال اين مخاطرات رفت و خود را مخاطب تمام ناهنجاري‌هايي دانست كه در جامعه اتفاق مي‌افتاد.
سلامي اظهار داشت: سپاه با عمل دمپينگ توانست موج‌هاي مشكوك را مستهلك ساخته و اجازه ندهد تأثيرات آن‌ها روي جامعه ايجاد شده و باقي بماند. اگر جامعه امنيتش متزلزل نشود، كسي حس نمي‌كند كه فرايندي از ايجاد امنيت در كار است. سپاه اجازه نداد اثرات اين توطئه‌ها عميق شود. سپاه خودش زخمي شد؛ اما اجازه نداد جامعه زخم بردارد.

* نيروهاي سپاه در تمام سامانه‌هاي پدافند هوايي آماده گسترش هستند

وي به وضعيت كنوني سپاه اشاره كرد و گفت: فرهنگ، روحيه و باوري كه سپاه داشت، مثل سرمايه زنده در متن و بطن سپاه در طول زمان جاري شد درست است كه درگيري فيزيكي كم شد، اما احساس‌مان در درگيري فيزيكي كم نشد. ما همواره شبانه‌روز در ذهن‌مان بازي جنگ مي‌كنيم؛ چرا كه تهديدات قدرت‌هاي بزرگ فرامنطقه‌اي در حريم امنيت ملي ما آرايش كامل نظامي گرفتند. در دريا همديگر را مي‌بينيم.
فرمانده نيروي هوايي سپاه با بيان اينكه گاهي نيز در هوا بال به بال هواپيماها حركت مي‌كنيم، افزود: روي زمين نيز همواره اين موضوع وجود دارد و گاهي هم با ادبيات خشن ما را تهديد مي‌كنند؛ گاهي هم مي‌گويند كه همه راهكارها روي ميز است. به همين دليل نيروها آمادگي لازم را در مناطق مختلف كشور اعم از مرزها، كنار تأسيسات حياتي داشته و در تمام سامانه‌هاي پدافند هوايي آماده براي گسترش هستند.
سلامي با تاكيد بر اينكه اين پديده واقعي و عملكرد آنان دقيقاً تابع نوع عمل ماست، تصريح كرد: اگر ما آماده نباشيم، حمله آنان اتفاق مي‌افتد. و چون آماده‌ايم، اتفاقي هم نمي‌افتد. ما عادت داريم حوادثي را كه اتفاق نمي‌افتد را حادثه ندانيم؛ در صورتي كه آن‌ها واقعيت‌هايي هستند كه وجود دارد اما فرصت ظهور پيدا نمي‌كند.

* عنصر معنويت جوهره اصلي قدرت و بناي عظيم سپاه را تشكيل مي‌دهد

وي با تأكيد بر معنويت موجود در سپاه با بيان اينكه معنويت لازمه كار و حيات ماست، گفت: درست است كه ما به تسليحات تكيه مي‌كنيم اما در واقع سلاح موجودات ثلب و بي‌جاني هستند كه از خود في‌نفسه هيچ خاصيتي ندارند. اگر آدمي در تركيب غيرخطي با سلاح قرار بگيرد، مي‌تواند قدرت اين سلاح را از صفر تا بي‌نهايت توسعه دهد. ما بايد متكي به عنصر معنويت و ايمان شويم؛ چرا كه جوهره اصلي قدرت و بناي عظيم سپاه را تشكيل مي‌دهد.تاريخ : | | نویسنده : ekhrajiface |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.